Thai Artistry: The Living Heritage

19 October - 1 November 2015, Illum, Copenhagen

HRH Prince Joachim of Denmark will preside over the Opening Ceremony of the “Thai Artistry: The Living Heritage” Exhibition at ILLUM Department Store, Copenhagen on 19 October 2015

เจ้าชายโยคิม แห่งเดนมาร์กจะทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Thai Artistry :  The Living Heritage ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า ILLUM  ในกรุงโคเปนเฮเกนระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558   โดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ห้าง ILLUM และหน่ายงานทีมประเทศไทย

นิทรรศการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนไทยโดยการผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศด้วยหัตถศิลป์ของไทยกับการออกแบบในแนวสแกนดิเนเวียที่สะท้อนความนิยมและความต้องการของตลาด โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาจัดแสดงเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศที่สืบสานการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทั้งนี้  งานนิทรรศการฯ ยังเป็นการเปิดโอกาสการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการให้ออกมาแสวงหาลู่ทางการตลาดในต่างประเทศด้วย 

นอกจากนี้ นิทรรศการฯ จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเดนมาร์กที่แน่นแฟ้นมายาวนานเกือบ 160 ปีด้วย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ  เพื่อให้สาธารณะชนในเดนมาร์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงรากฐานความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสที่จะแสวงหาลู่ทางความร่วมมือในสาขาและรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไปด้วย

ผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นมาสำหรับนิทรรศการฯ ครั้งนี้เป็นการเฉพาะ และนับเป็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยเป็นที่รู้จักในตลาดระหว่างประเทศ   โดยสามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยผลักดันความสำเร็จในการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแข็งแรงต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน