กรมทรัพย์สินทางปัญญานำขบวนผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยเข้าร่วมงาน THAIFEX 2016

Thai Geographical Indication Pavilion อาคารชาเลนเจอร์ คูหาเลขที่ X45 งาน THAIFEX 2016 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2559

Thai Geographical Indication Pavilion นำเสนอสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยและในสหภาพยุโรป ในงาน THAIFEX 2016 นี้ ผู้ซื้อจะได้พบกับสินค้า GI ที่ได้มาตรฐานถึง 8 รายจากแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวแต๋นลำปาง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง และมะขามหวานเพชรบูรณ์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) คือสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้าเป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว

ภายในงานฯ ท่านจะได้พบกับ

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หนึ่งในข้าวหอมมะลิชั้นนำของไทย มีกลิ่นหอมพิเศษได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในสหภาพยุโรป ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2556

กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง กาแฟคุณภาพระดับสากล ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในสหภาพยุโรป ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2558

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวสีชมพูแดงอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนข้าวอื่น ยื่นคำขอต่อสหภาพยุโรปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2556 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยุโรป

ข้อมูลสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานThai Geographical Indication Pavilion

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกในฤดูนาปี ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ เมล็ดข้าวยาว เรียว มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ข้าวสารมีเมล็ดใสและแกร่ง ข้าวสุกมีความหอมและนุ่ม  ด้วยความที่พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดจึงหลั่งสารหอม ทำให้มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่อื่น

กาแฟดอยช้าง

เป็นกาแฟอาราบิก้าที่เกิดจากสายพันธุ์หลัก 3 สายพันธุ์ คือ   คาทูรา คาติมอร์ และคาทุย ได้จากผลกาแฟสดปลูกที่หุบเขาดอยช้าง ที่ระดับความสูง 1,000 - 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเลในตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำมาผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐานเป็นเมล็ดกาแฟตากแห้ง รวมทั้งกาแฟคั่วและบดที่มีคุณภาพ           

กาแฟดอยตุง

เป็นกาแฟอาราบิก้า ได้จากผลกาแฟสด ที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงบนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย ที่ระดับความสูง 800 - 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล และผลิตเป็นเมล็ดกาแฟตากแห้ง รวมทั้งกาแฟคั่วและบด บนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ด้วยกรรมวิธีของโครงการดังกล่าว

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

เป็นข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์เบา ปลูกในฤดูนาปีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมล็ดข้าวเรียวเล็ก อ่อนนุ่ม ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีแดง เมื่อขัดสีแล้วเมล็ดจะมีสีขาวปนแดงแกมชมพูเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ตั้งแต่เดิมมาชาวพัทลุงปลูกข้าวสังข์หยดไว้เป็นข้าวสำหรับเทศกาลพิเศษเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล              

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

เป็นข้าวเจ้าพันธุ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองปลูกในฤดูนาปี ในพื้นที่อำเภอเสาไห้ อำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอหนองโดน และกิ่งอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  พื้นที่ปลูกมีลักษณะดินเป็นดินตะกอนน้ำ ระบายน้ำไม่ดี มีการสะสมของปูนขาว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี นุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่เหนียวเละ เมื่อหุงสุกจะร่วนเป็นตัวไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ ไม่ยุบตัวเมื่อเป็นข้าวราดแกง ไม่บูดง่ายแม้ทิ้งไว้เย็นข้ามวัน ข้าวเก่าเมื่อนำมาหุงไม่มีกลิ่นสาบ        

ข้าวแต๋นลำปาง

เป็นข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน้ำอ้อย ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดลำปาง  และด้วยพื้นที่ของจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าจังหวัดอื่น ทำให้เหมาะแก่การทำข้าวแต๋น เพราะข้าวแต๋นจะทอดให้พองตัวเรียงเม็ดสวยงามไม่รัดตัว ต้องตากในอากาศที่ร้อนและแห้ง 

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

เป็นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีรสชาติหวานนุ่ม สีของเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายสีทับทิมจนถึงสีแดง ผิวผลนิ่มดังกำมะหยี่ ปลูกในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มะขามหวานเพชรบูรณ์

เป็นมะขามที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือ เปลือกเนียน เนื้อหนาเหนียวนุ่ม หวานหอม สีสวยสม่ำเสมอ เป็นผลจากการปลูกบริเวณที่มีธาตุอาหารสูง ส่วนผสมที่ลงตัวของดินดีและอากาศดี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โทร +66 2 547 4700 อีเมล์ pea.monchanok@gmail.com

เวปไซต์ www.ipthailand.go.th