คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ 14)

ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ประกาศผลพิจารณาอย่างเป็นทางการใน EU Official Journal ตาม Commission Implementing Implementing Regulation (EC) No 323/2014 of 28 March 2014 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Photo: Ñ ù ï : (•ิ_•ิ) ! on Flickr

สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปได้สรุปภาพรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้

1. สุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผัก 2 ประเภท คือ ในกลุ่มมะเขือ และถั่วฝักยาว ทั้งในรูปผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง ที่ระดับร้อยละ 20

2. สุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผัก 2 ประเภท คือ ผักชี กะเพรา - โหระพา ในรูปผักสด และแช่เย็น ที่ระดับร้อยละ 10

4. สุ่มตรวจเชื้อซัลโมแนลล่าที่ระดับร้อยละ 10 ในผัก 3 ประเภท คือ ผักชี กะเพรา - โหระพา และสะระแหน่ ทั้งในรูปของผักสด และแช่เย็น

5. สหภาพยุโรปให้คงมาตรการการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับร้อยละ 10 ในพริก (สด) ที่ระดับร้อยละ 10 โดยเพิ่มการสุ่มตรวจในระดับเดียวกันสำหรับพริกแช่เย็น (Chilled) ในการแก้ไขครั้งนี้ด้วย

6. สุ่มตรวจเชื้อซัลโมแนลล่าที่ระดับร้อยละ 10 ในใบพลู (Betel leaves, Piper betle L.)

ในส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ จากการ Review ครั้งนี้ พบว่า นอกเหนือจากที่สหภาพยุโรปเพิ่มการสุ่มตรวจเชื้อลโมแนลล่าในใบพลูจากประเทศไทยแล้ว ยังได้ออกมาตรการให้สุ่มตรวจเชื้อลโมแนลล่าในใบพลูจากอินเดีย สุ่มตรวจยา Chloramphenicol ในเอนไซม์จากอินเดีย สุ่มตรวจสารอัลฟาทอกซินในถั่วและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วจากซูดาน สุ่มตรวจสารฆ่าแมลงในใบองุ่มจากตุรกี และให้ยกเลิกการสุ่มตรวจอะลูมิเนียมในเส้นก๊วยเตี๋ยวแห้งจากจีนด้วยแล้ว รวมทั้งได้กำหนดเอกสาร Common Entry Document (CED) ขึ้นใหม่ ตามปรากฏในภาคผนวก 2 (Annex II)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง 

กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

Download file