เทคนิคการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าแก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศ

ข้อพึงระวังในการการชำระเงิน ขั้นตอนการดำเนินการกรณีถูกหลอกลวง

วิธีตรวจสอบข้อมูลการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงการทำการค้า

DITP