สคต. ณ กรุงโคเปนเฮเกนเปิดรับสมัครลูกจ้าง

รับสมัครภายใน 1-15 กันยายน 2564 นี้

สคต. ณ กรุงโคเปนเฮเกนเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ

DITP Nordic

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศ (คนที่ 2) จำนวน 1 ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ:  ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในการทำงาน ปฎิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ด้านล่าง สนใจส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ ditp@thaicom.dk ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 นี้

Download file