ประกาศการปิดท่าเรือริมฝั่งทะเลดำ

ณ สาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล

ขณะนี้ท่าเรือฝั่งทะเลดำไม่อนุญาตให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า หากเรือต่างชาติลำใดพยายามเข้าไปในท่าเรือดังกล่าว จะถือว่าจงใจละเมิดอธิปไตยของยูเครน

การปิดท่าเรือริมฝั่งทะเลดำในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพล 

ขณะนี้ท่าเรือฝั่งทะเลดำ (Black sea maritime ports) ของสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย (เมืองยัลต้า) และเมืองเซวาสโตโพล ไม่อนุญาตให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า หากเรือต่างชาติลำใดพยายามเข้าไปในท่าเรือดังกล่าว จะถือว่าจงใจละเมิดอธิปไตยของยูเครน และจะถูกดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 94 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (The United Nations Convention on the Law of the Sea)  รายละเอียดสามารถดูได้ที่เวปไซต์ http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm หรือดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

Download file