โปรดระมัดระวังการถูกหลอกลวง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนผู้ประกอบการให้ตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงก่อนการตัดสินใจทำสัญญา

ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงนักธุรกิจให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ

ด้วยปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีมิจฉาชีพได้กระทำการหลอกลวงนักลงทุน หรือนักธุรกิจโดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทไทยที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทเพื่อให้ร่วมลงทุนด้วย จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา กลุ่มมิจฉาชีพได้เสนอการร่วมทุนกับนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อ และได้เรียกร้องขอเงินค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือค่าเอกสารต่างๆ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดติดต่อบริษัทไทยที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นที่ถูกแอบอ้างโดยตรง และตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน โทรศัพท์ +45 3962 6999 หรืออีเมล์ ditp(at)thaicom.dk

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พฤษภาคม 2559