พาณิชย์แนะเจาะออนไลน์ยุโรป

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าแนวโน้มการค้าออนไลน์เติบโตมาก ทั้งในกลุ่มประเทศยุโรปและเอเชีย

พาณิชย์แนะเจาะออนไลน์ยุโรป Photo