ประกาศการปิดท่าเรือริมฝั่งทะเลดำ

ขณะนี้ท่าเรือฝั่งทะเลดำไม่อนุญาตให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า หากเรือต่างชาติลำใดพยายามเข้าไปในท่าเรือดังกล่าว จะถือว่าจงใจละเมิดอธิปไตยของยูเครน

ประกาศการปิดท่าเรือริมฝั่งทะเลดำ Photo

งานแสดงสินค้า World Spa & Well - being Convention 2014

สมาคมสปาไทยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดงาน World Spa & Well-being Covention ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นครั้งแรกของการผนึกกำลังจัดงานสปาและสุขภาพ…

งานแสดงสินค้า World Spa & Well - being Convention 2014 Photo

Commission Implementing Regulation (EU) No 718/2014

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวกที่ 1 ของมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (ครั้งที่ 16)

Commission Implementing Regulation (EU) No 718/2014 Photo