ขอเชิญเยี่ยมชมงาน ต้นน้ำสายธารอัญมณี ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2557

ณ สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคตะวันออก (จันทบุรี)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคตะวันออก (จันทบุรี) ขอเชิญเยี่ยมชมงาน ต้นน้ำสายธารอัญมณี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2557 ณ สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถหาเพิ่มเติมได้จาก www.chanthaburigemscenter.com