องค์กรการกุศลเดนมาร์กเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารส่วนเกินเป็นแห่งแรกในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

Download file