ร้านค้าปลีกซูปเปอร์มาร์เก็ตในเดนมาร์กประกาศยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าผักและผลไม้

Download file