องค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่กรุงโคเปนเฮเกนเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

Download file