กว่า 100,000 ครัวเรือนในสวีเดนจำเป็นต้องซื้อเครื่องโทรทัศน์ใหม่ภายในปีนี้

Download file