ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐอเมริกา กับการเคลื่อนไหวกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

Download file