นอร์เวย์กำลังจะกลายเป็นที่ตั้งสถานี Supercharger ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

Download file