บริษัทนักลงทุนยักษ์ใหญ่ของจีนเข้าควบรวมกิจการโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

Download file