สินค้าไข่สดปนเปื้อนแบคทีเรีย Salmonella ถูกสั่งถอนออกจากตลาด

Download file