ภัตตาคารไทยในสวีเดนเป็นภัตตาคารแรกในยุโรปที่ใช้หุ่นยนต์เสริฟอาหาร

Download file