เดนมาร์กมุ่งเน้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ

Download file