บริษัทผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Pandora ขยายโรงงานการผลิตในประเทศไทย

Download file