นอร์เวย์เตรียมยกเลิกสัญญานวิทยุ FM ทั่วประเทศเป็นประเทศแรกของโลก

Download file