นอร์เวย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ต่างประเทศมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านยูโร

Download file