กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ประกาศแผนความร่วมมือกับรัสเซีย

Download file