กรุงโคเปนเฮเกนเปิดตัวซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

Download file