ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ประชากรมีสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้

Download file