เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระบบการพัฒนาไอซีทีดีที่สุดในโลก

Download file