เดนมาร์กเตรียมแต่งตั้ง “เอกอัครราชทูตดิจิตอล” เป็นประเทศแรกของโลก

Download file