บริษัทค้าปลีกต่างชาติเริ่มเปิดตลาดในนอร์เวย์ และฟินแลนด์

Download file