ลิทัวเนียจะกลายเป็นประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรรายล่าสุดของยุโรป

Download file