สหภาพยุโรปประกาศข่าวดียกเลิกค่าบริการโรมมิ่งในกลุ่มประเทศสมาชิก

Download file