เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก

Download file