เดนมาร์กและสวีเดนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่ตั้งสำนักงานใหญ่หน่วยงานยาของสหภาพยุโรป หลังจากสหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

Download file