คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศให้เดนมาร์กเป็นประเทศผู้นำเศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อนเทคโนโลยี

Download file