กรุงเรคยาวิกวางแผนการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศภายในปี 2583

Download file