เศรษฐกิจนอร์ดิกส์ชะงักงัน แต่ยังคงมีความเจริญเติบโตมากกว่าเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซน

Download file