เดนมาร์กมีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุดในสหภาพยุโรป

Download file