กรุงโคเปนเฮเกนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงสีเขียวของสหภาพยุโรป

Download file