งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์

การจัดงานครบรอบครั้งที่ 15 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการ และโลจิสติกส์ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย…

งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ Photo